ท่องเที่ยว

Garosu-gil Road Mexican Dish☆

ท่องเที่ยว

Garosu-gil Road Mexican Dish☆

Rika
"Introduce you Gamsung Taco that sells Mexican dishes at Shinsa-dong Garosu-gil Road.
There are lots of dishes that you can choose, and it serves generous portion of food. Its strong point is that you can take dishes on your own taste.
I recommend you☆

신사동 가로수길에 있는 맥시칸요리를 파는 감성타코를 소개합니다.
고르기가 힘들 정도로 메뉴도 다양하고,양도 많습니다. 자신의 취향에 맞춰 싸서 먹을 수있다는게 장점이예요. 추천합니다☆"
ที่อยู่ Seoul Gangnam-gu Gangnamdaero 162gil 31
ウェブ http://www.maybelline.co.jp/

คลิปที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอแนะนำสำหรับผู้ที่ชอบดูคลิปนี้

ใหม่

วิดีโอน่ารักๆ

ดูเพิ่ม

วิดีโอแนะนำ

วิดีโอแนะนำ

>