ท่องเที่ยว

River Boat Ride in Autumn Scenery

ท่องเที่ยว

River Boat Ride in Autumn Scenery

瀧口杏耶
On a relaxing autumn weekend afternoon, I took a trip down the river surrounded in beautiful autumn scenery. There are many branches around this area, but the Arakawa line is the longest course. It was very refreshing to be rocked on a boat whilst enjoying the amazing view. Unfortunately, it was cloudy the day I visited, but you can enjoy the sunset when you ride around 15:30 so I definitely recommend it.

Arakawa Line

ที่อยู่ 531-1 Nagatoro, Chichibugun Nagatoromachi, Saitama, Japan
โทรศัพท์ 0494-66-0890

คลิปที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอแนะนำสำหรับผู้ที่ชอบดูคลิปนี้

ใหม่

วิดีโอน่ารักๆ

ดูเพิ่ม

วิดีโอแนะนำ

วิดีโอแนะนำ

>