ท่องเที่ยว

Roppongi Hills Christmas Market!

ท่องเที่ยว

Roppongi Hills Christmas Market!

のぞみ
Currently at Roppongi Hills, they have remade the famous German Stuttgart Christmas Market! There are over 1000 christmas decors, sausages, and pretzels! You can enjoy real delicious German food, and enjoy German Christmas spirit!
All the ornaments and decorations were so cute so I bought myself some!

Time: 2015/11/28 ~ 12/25
TIme: 11:00~21:00

Christmas Market2015

ที่อยู่ Oyane Plaza 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo

คลิปที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอแนะนำสำหรับผู้ที่ชอบดูคลิปนี้

ใหม่

วิดีโอน่ารักๆ

ดูเพิ่ม

วิดีโอแนะนำ

วิดีโอแนะนำ