แฮร์สไตล์

หวีผมอย่างไรให้ถูกวิธี ผมสุขภาพดี

แฮร์สไตล์

หวีผมอย่างไรให้ถูกวิธี ผมสุขภาพดี

CCHAN メイク
- Case 1 หลังสระผม
- ห้าม!!! สางผมทันทีเด็ดขาด
- รอประมาณ 1 ชั่วโมง
- ผมเริ่มแห้ง
- หวีได้ไม่ติดด้วย
- Before / After
- Case 2 ผมพันกัน
- อย่า...ใช้หวีแปรง
- ใช้หวีซี่ห่าง
- Case 3 หวีผมจากด้านบนแล้วติด
- อย่าพยายามหวีจากด้านบน
- ค่อย ๆ หวีจากด้านล่าง
- Case 4 หวีผมช่อใหญ่
- หวีผมพร้อมกันเยอะ ๆ แล้วเจ็บหัว
- ก้มหัวและนำผมทั้งหมดมาด้านหน้า
- ค่อย ๆ หวีไปเรื่อย ๆ

相關影片

看過這個影片的人的推薦

最新

最新可以變得更可愛的影片

看更多

推薦影片

編輯部推薦影片

>